ФПТН со награда за постер презентација на Меѓународна конференција за животна средина

Професори од ФПТН учествуваа на Меѓународна конференција за животна средина „ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ организирана од страна на Балканското здружение за животна средина (Balkan Environmental Association – BEnA), која се одржа во Романија во градот Алба Јулиа во периодот Повеќе …

Професори од ФПТН во работна посета на Универзитетот во Виена

Во рамките на научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки) и Австрија (Оддел за минералогија и кристалографија, Универзитет во Виена), проф. д-р Тодор Повеќе …

Експерти од Австрија ќе одржат предавања на ФПТН

Во рамките на научната соработка за научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки; раководител на проект проф. д-р Тодор Серафимовски) и Австрија (Оддел Повеќе …

Професор од ФПТН дел од меѓународен истражувачки проект за минерали

Во рамките на научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од sb-As-(-Cr) нао­ѓа­ли­ш­тето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки) и Австрија (Оддел за минералогија и кристалографија, Универзитет во Виена), проф. д-р Горан Повеќе …

Презентација на програма за обуки и потенцијални вработувања

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип  во соработка со Прокредит банка Македонија ве поканува на презентација за Програма за меѓународни и домашни обуки и потенцијални вработувања на Прокредит банка во просториите на Универзитетот во: вторник, 10 ноември, 12.30 – 13.30 ч., Повеќе …

Се надградува соработката на УГД и Техничкиот универзитет во Кошице

Универзитетот „Гоце Делчев“ и Техничкиот универзитет во Кошице, Словачка, потпишаа Договор за соработка кој претставува продолжување на една одамна воспоставена соработка, уште на ниво на некогашниот Рударско-геолошки факултет. Договорот го потпишаа ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Блажо Боев Повеќе …

ФПТН коорганизатор на „Подекс повекс 2016“

Од 11 до 13 ноември 2016 година, во хотелот „Сириус“ во Струмица се одржа деветтото Стручно советување од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини „Подекс – повекс“. Организатор на ова советување е Здружението на рударски и геолошки Повеќе …

Интервју со проф. Благица Донева, ФПТН: Учете за да можете да решавате проблеми во животот

1. Кои клучни моменти влијаеја во оформувањето на Вашата кариера, од почеток па до денес? Отсекогаш сакав да студирам јазик, односно да завршам Филолошки факултет – Англиски јазик. Но, периодот на транзиција беше пресуден за моето образование. Кога завршив средно Повеќе …