ФПТН со награда за постер презентација на Меѓународна конференција за животна средина

Професори од ФПТН учествуваа на Меѓународна конференција за животна средина „ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ организирана од страна на Балканското здружение за животна средина (Balkan Environmental Association – BEnA), која се одржа во Романија во градот Алба Јулиа во периодот Повеќе …

Професори од ФПТН во работна посета на Универзитетот во Виена

Во рамките на научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки) и Австрија (Оддел за минералогија и кристалографија, Универзитет во Виена), проф. д-р Тодор Повеќе …

Професор од ФПТН дел од меѓународен истражувачки проект за минерали

Во рамките на научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од sb-As-(-Cr) нао­ѓа­ли­ш­тето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки) и Австрија (Оддел за минералогија и кристалографија, Универзитет во Виена), проф. д-р Горан Повеќе …

Се надградува соработката на УГД и Техничкиот универзитет во Кошице

Универзитетот „Гоце Делчев“ и Техничкиот универзитет во Кошице, Словачка, потпишаа Договор за соработка кој претставува продолжување на една одамна воспоставена соработка, уште на ниво на некогашниот Рударско-геолошки факултет. Договорот го потпишаа ректорот на Универзитетот „Гоце Делчев“, проф. д-р Блажо Боев Повеќе …

ФПТН коорганизатор на „Подекс повекс 2016“

Од 11 до 13 ноември 2016 година, во хотелот „Сириус“ во Струмица се одржа деветтото Стручно советување од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини „Подекс – повекс“. Организатор на ова советување е Здружението на рударски и геолошки Повеќе …