Експерти од Австрија ќе одржат предавања на ФПТН

Во рамките на научната соработка за научноистражувачкиот проект „Продукти на распад на цврст руднички отпад од Sb-As-(-Cr) наоѓалиштето Лојане (Република Македонија)” помеѓу Република Македонија (Факултет за природни и технички науки; раководител на проект проф. д-р Тодор Серафимовски) и Австрија (Оддел Повеќе …

Презентација на програма за обуки и потенцијални вработувања

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип  во соработка со Прокредит банка Македонија ве поканува на презентација за Програма за меѓународни и домашни обуки и потенцијални вработувања на Прокредит банка во просториите на Универзитетот во: вторник, 10 ноември, 12.30 – 13.30 ч., Повеќе …

Интервју со проф. Благица Донева, ФПТН: Учете за да можете да решавате проблеми во животот

1. Кои клучни моменти влијаеја во оформувањето на Вашата кариера, од почеток па до денес? Отсекогаш сакав да студирам јазик, односно да завршам Филолошки факултет – Англиски јазик. Но, периодот на транзиција беше пресуден за моето образование. Кога завршив средно Повеќе …