Професор

Студиска програма

Предмет

Датум и време на полагање

Штип (заедно со студенти од Прилеп)

Кавадарци

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д-р Зоран Десподов

Рударство

Руднички транспорт

21.06

Од 10 ч.

 

Индустриска логистика

Технологии на интермодален транспорт

16.06

Од 12 ч.

 

16.06

Од 13 ч.

 

16.06

Од 10 ч.

16.06

Од 12 ч.

Дистрибутивна логистика

16.06

Од 13 ч.

Дизајн на логистички системи

16.06

Од 10 ч.

Инженерство за заштита на ЖС

Влијание на транспортот на МС врз ЖС

17.06

Од 11 ч.

 

Транспорт на опасни материи

17.06

Од 10 ч.

 

Проф.д-р Иван Боев

   

Јунска Прва декада Штип -16.06.2022 од 10ч -

Јунска Втора декада Штип - 23.06.2022 од 10ч.

Јунска Прва декада Кавадарци - 15.06.2022 од 10ч

Јунска Втора декада Кавадарци - 29.06.2022 од 10ч

Проф.д-р Орце Спасовски

   

Јунска Прва декада Штип -15.06.2022 од 10ч -

Јунска Втора декада Штип - 29.06.2022 од 10ч.

 

Проф. д-р Стојанче Мијалковски

 

Основи на програмирање

 

Теорија на одлуки

 

Интелигентни транспортни системи

 

 

Технологија на подземна експлоатација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30 часот на 16.06.2022 и 29.06.2022 - Штип, Прилепските студенти потребно е да дојдат во Штип

09:30 часот на 14.06.2022 и 28.06.2022

 

11:00 часот на 14.06.2022 и 28.06.2022

 

10:30 часот на 14.06.2022 и 28.06.2022

 

 

 

Проф. д-р Марија Хаџи Николова

 

Сите испити

Во договор со професорот

 

 

Проф. д-р Дејан Мираковски

 

 

 

Сите испити

Во договор со професорот

 

Проф. д-р Тодор Серафимовски

 

 

13.06.2022 11:00

27.06.2022 11:00

 

 

Проф. д-р Благој Голомеов

 

 

15 и 29.06 во 11 h

15 и 29.06 во 11 h

Проф. д-р Виолета Стефановска

 

 

По договор со професорот

 

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

 

 

14.15.16.06.2022 – прва декада и 28.29.06.2022 втора декада

 

Горан Тасев

 

 

13.06.2022 (понеделник) од 09:00 часот (Кампус 2)

27.06.2022 (понеделник) од 09:00 часот (Кампус 2)

17.06.2022 (петок) од 09:00 часот (Наставен Центар  Кавадарци)

01.07.2022 (петок) од 09:00 часот (Наставен Центар  Кавадарци

Проф. д-р Соња лепиткова

 

Процена на еколошки ризик

14.06.2022

30.06. 2022 втор рок

 

Проф. д-р Николинка Донев

 

Изработка на тунели

 

 

Технички материјали

 

 

 

Дефинирање на работна средина

 

 

 

Производен менаџмент

Штип - 16.06.2022 (11 часот) – прва декада и 22.06.2022 (11 часот) – втора декада

 

16.06.2022 (10 часот) – прва декада и 22.06.2022 (10 часот) – втора декада

 

16.06.2022 (12 часот) – прва декада и 22.06.2022 (12 часот) – втора декада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06.2022 (10 часот) – прва декада и 21.06.2022 (10 часот) – втора декада

Проф. д-р Афродита Зенделска

 

Модели на оптимизација, Операциони истражувања, Нумерички методи, Повратна логистика и Технологија на обработка на суровини.

 

Третман на отпадни води, Рециклажни технологии, Менаџмент на комунален отпад.

15.06.2022 и 22.06.2022 (среда) од 10 часот

 

20.06.2022 (понеделник) од 10 часот во Штип - останати предмети

14.06.2022 (вторник) и 27.06.2022 (понеделник) од 10 часот во

Проф. д-р Благица Донева

 

Сите испити

По договор

 

Проф. д-р Ѓорги Димов

 

Сите испити

17.06.2022 прва декада и 27.06.2022 – втора декада од 10 ч.

 

Проф. д-р Војо Мирчовски

 

Сите испити

17.06.2022 прва декада и 27.06.2022 – втора декада од 10 ч.

 

 

Технички секретар

Ана Петровска
Тел: +389 32 550 050
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Нада Донева
Тел: +389 32 550 593
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип
Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Скопје
Цветанка Матракоска
Тел: +389 32 550 129
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Кавадарци
Зорица Ѓорѓиева
Телефон: +389 32 550 074
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
Пробиштип
Елвира Павлова
Телефон: +389 32 550 900
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Прилеп
Наташа Маџоска
Телефон: +389 32 550 774
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.