Проектот DIM ESEE 2 е финансиран од заедницата на знаење и иновации EIT RawMaterials, преку проект број 20080. Имплементацијата на проектот се одвива во периодот од 1 јануари 2021 година до 31 декември 2024 година, а се базира на успесите на претходната Меѓународна школа за рударство во Дубровник (2016-2020). 

Во подготвителната фаза беше спроведена опсежна студија за високообразовниот систем во областа на ЕСЕЕ, врз основа на која беше констатирано дека нивото на иновативност во секторот минерални суровини е многу ниско. Ова е поддржано од фактот на мал број курсеви за доживотно учење за професионалци во секторот за минерални суровини во Источна и Југоисточна Европа (регионот на ЕСЕЕ). Наставната програма на високообразовниот систем, која пропишува само задолжително, законски регулирано образование поврзано со безбедноста, работа во експлозивни средини и слично, не е доволна и не е во чекор со развојните трендови и не се натпреварува со иновативни и напредни алатки за учење и методологии. 
Целта на проектот е да се намалат негативните трендови: 1. со одржување на иновативни работилници за професионалци во секторот за минерални суровини (на IUC Дубровник) и 2. преку одржување на спин-оф работилници за дипломирани студенти и докторанди на универзитетите во регионот на ЕСЕЕ во областа на минералните суровини. 
Планирано е за време на DIM ESEE v.2 (2021 - 2024) повеќе од 120 експерти да добијат дополнителна едукација со посетување на иновативни тематски работилници, секоја година, во период на траење од 3 дена. Во 2021 и 2022 година беа организирани работилници за професионалци на темите Иновации во геолошките истражувања (Иновации во истражувањето) и Иновации во карактеризација на рудни тела ориентирани кон процесирањето
Оваа година од 18 до 20 октомври 2023 година во Дубровник ќе се организира работилница наречена Иновации во експлоатацијата на рудите. Во рамките на работилницата ќе бидат презентирани најдобрите примери од практиката поврзани со експлоатација на минерални суровини. Заедно со преглед на постоечките методи на експлоатација, работилницата ќе биде  фокусирана и на иновации и одржливо рударство во областа на дупчење, минирање и машинско ископување како основни видови на експлоатација на минералните суровини. Ќе бидат претставени најновите достигнувања во областа на минирањето, како што се употребата на најновите компјутерски програми, карактеризацијата на карпестите маси заради оптимална фрагментација при минирањето и методите за намалување на несаканите ефекти од минирањето. Иновациите поврзани со машинско рударство и дигитализација во областа на експлоатацијата ќе бидат претставени со употреба на примери од практиката и резултати постигнати како дел од најновите истражувачки проекти на ЕУ. 
Работилницата наречена „Иновации во преработката на руда“ е планирана за 2024 година, а врз основа на иновативните работилници што се одржаа во Дубровник се подготвуваат континуирани „спин-оф“ работилници за докторанди и дипломирани студенти од секторот минерални суровини, универзитети од регионот на ЕСЕЕ. Се проценува дека дополнителни 80 студенти ќе имаат корист од споменатите дводневни работилници за времетраење на проектот, но и најмалку 3 години по неговото завршување. Носител на проектот е Универзитетот во Загреб, Факултет за рударство, геологија и нафта, а проектниот конзорциум се состои од 13 други партнери од регионот на ЕСЕЕ (универзитети од Украина, Северна Македонија, Албанија, Австрија, Грција, Србија, Словачка, Белгија, Бугарија, Унгарија и Босна и Херцеговина и истражувачки институти од Црна Гора и Словенија). Проектот ќе придонесе за зајакнување на иновативните капацитети во секторот за минерални суровини на ниво на универзитети, истражувачки организации и индустријата за минерални суровини. 

DIM ESEE spin off flyer 2023(.pdf)

DIM ESEE 2023 flyer save the date(.pdf)

Технички секретар

Ана Петровска
Тел: +389 32 550 050
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса:  ул. „Гоце Делчев“ бр.89
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Секретар

Нада Донева
Тел: +389 32 550 593
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Студентски прашања

Штип
Сања Ристова
Тел: +389 32 550 083
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

Студентски прашања

Кавадарци
Зорица Ѓорѓиева
Телефон: +389 32 550 253
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.